Potrebna dokumenta za uvoz automobila u Srbiju

jciZa uvoz automobila u Srbiju, potrebna su sledeća dokumenta:

1) Prvi  dokment za osobu koja planira da uveze vozilo je procena iznosa carine i poreza za vozilo

2) Jedinstvena carinska isprava ili JCI je dokument koji špedicija popunjava i predaje carinskim organima,

3)  Carinski račun je iznos koji se plaća za carinu.