Procedura za uvoz automoblia

Dokumenta potrebna za uvoz i carinjenje vozila:carinska-dokumenta

 • Ino faktura ili Kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila
 • Saobraćajna dozvola (strana)
 • Servisna knjižica ili TIF (prijaviti na graničnom prelazu)
 • Euro 1 obrazac , dokaz da je vozilo proizvedeno na prostoru Evropske Unije
 • Vozila starija od 2002 godišta prilažu  Euro3 obrazac (standard za izduvne gasove)
 • Očitavanje brojeva motora i šasije
 • Izvozna deklaracija ili EXportni Dokument
 • Kilometraža (prijaviti na graničnom prelazu)
 • Fizička lica Lična karta (kopija za carinsku proceduru) (ovlašćenje za isporučioca)
 • Pasoš osobe koja isporučuje vozilo (kopija stranice na kojoj je slika i pečat ulaska za carinsku proceduru)
 • Izjava o troškovima puta, za smeštaj robe, za korisnika o korišćenju robe, ovlašćenje špediteru.