Carinjenje robe na graničnom prelazu Ribarci

 

Od 25.01.2017. godine omogućeno je carinjnje robe na graničnom prelazu Ribarci.

Medjunarodna špedicija STAR&SS TRADE DOO je poznata po izuzetnoj tačnosti, pouzdanosti i kvalitetu u pružanju usluga carinjenja robe.

Preko svog predstavništva u Bosilegradu, svojim klijentima, na graničnom prelazu Ribarci pruža sledeće usluge:

  1. Izrada prateće dokumentacije, posredovanje i druge propratne usluge, ukljućujući i carinske formalnosti na graničnom prelazu
  2. Prenapućenje robe
  3. Uvozno carinjnje robe
  4. Izvozno carinjenje robe
  5. Re-eksportna carinjenja robe
  6. Privremeni uvoz i izvoz robe
  7. Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište i izrada smeštajne dokumentacije
  8. Pribavljanje zahtevanih uverenja (sanitarnih, tržišnih, veterinarskih, fito, atesta, homologacija i dr)

NAPOMENA: Prijavljivanje robe za carinjenje na graničnom prelazu Ribarci vrši se do 14 časova.

Za više informacija kontaktirajte nas:

Kontakt telefon: 063/43-63-53
E-mail: spedicija@bosilegrad.com

Granični prelaz Ribarci - Bosilegrad

Granični prelaz Ribarci – Bosilegrad